Taalknap
Sommige volwassenen en kinderen zijn duidelijke taalknapper dan anderen.
Maar wat is dat nu eigenlijk: taalknap?

Als je taalknap bent, wat we met een moeilijk woord 'verbaal linguïstisch intelligent' noemen, ben je gevoelig voor het leren door middel van talige activiteiten.

Je herkent taalknappe mensen aan bijvoorbeeld de volgende dingen:
- ze lezen graag
- ze begrijpen goed wat ze lezen
- ze kennen veel woorden
- ze schrijven graag verhalen of gedichten
- ze praten graag
- ze pikken snel informatie op door te luisteren
- ze kunnen hun gedachten en ideeën goed onder woorden brengen
- ze spelen graag spelletjes met woorden, zoals puzzels
- ze maken vaak woordgrapjes of begrijpen ze juist vlug
Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden. 

In ons onderwijs zetten we voor deze kinderen werkvormen in als:
- rondpraat
- binnenkring/buitenkring
- tweetal coach