Zelfknap
Sommige volwassenen en kinderen zijn duidelijke zelfknapper dan anderen.
Maar wat is dat nu eigenlijk: zelfknap?


Als je zelfknap bent, wat we met een moeilijk woord 'intrapersoonlijk intelligent' noemen, ben je gevoelig door vooral zelf, dus alleen, te leren.

Je herkent zelfknappe mensen aan bijvoorbeeld de volgende dingen:

- ze vinden het niet erg om een poosje alleen te zijn
- ze kunnen goed alleen spelen
- ze denken vaak over dingen na en lijken dan te dromen
- ze houden soms een dagboek kwijt
- ze denken na over wat ze goed kunnen of nog niet kunnen
- ze staan niet graag in de belangstelling
- ze leven soms in een eigen wereldje

In ons onderwijs zetten we voor deze kinderen werkvormen in als:
- digitale coöperatieve kennisquiz
- het maken van breinkaarten
- zoek de valse
- vensterruiten