Beweeegknap
Sommige volwassenen en kinderen zijn duidelijke meer beweegknap dan anderen.
Maar wat is dat nu eigenlijk: beweegknap?


Als je beweegknap bent, wat we met een moeilijk woord 'lichamelijk-kinestetisch intelligent' noemen, ben je gevoelig door leren met beweging te combineren.

Je herkent beweegknappe mensen aan bijvoorbeeld de volgende dingen:

- ze vinden vinden het vaak moeilijk om stil te zitten
- ze zijn of spelen graag buiten
- ze doen graag aan sport
- ze hebben een sprekende mimiek
- ze zijn graag aan het knutselen of rommelen
- ze spelen graag toneelstukjes
- ze dansen graag of bewegen mee op muziek
- ze kunnen vaak mooi schrijven


In ons onderwijs zetten we voor deze kinderen werkvormen in als:
- digitale coöperatieve kennisquiz
- in de rij

- ik-ook groepen
- teamhints
- mix en koppel