Studiedagen en vakantierooster schooljaar 2021-2022
Het vakantierooster en de studiedagen voor het komend schooljaar:
Studiedag                     dinsdag 12 oktober
Herfstvakantie             25 t/m 29 oktober
Studiedag                     woensdag 24 november 
Sinterklaas                    maandagochtend 06-12 start school om 10.00u
Kerstmis                        vrijdagmiddag 24-12 start vakantie om 12.00u
Kerstvakantie                27 december t/m 7 januari
Studiedag                      vrijdag 14 januari
Studiedag                      maandag 31 januari
Voorjaarsvakantie        28 februari t/m 4 maart 
Studiedag                      woensdag 30 maart
Studiedag                      vrijdag 15 april
2e Paasdag                   maandag 18 april
Meivakantie                  25 april t/m 6 mei
Meent feest                  woensdag 25 mei vrij ter compensatie van dinsdagavond 
Hemelvaart                  donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Studiedag                     maandag 30 mei
2e Pinksterdag            maandag 6 juni
Studiedag                    donderdag 30 juni
Laatste schooldag      vrijdag 22 juli ( onder voorbehoud vrij)
Zomervakantie           25 juli t/m 2 september