Het leerlingpanel

Met ons leerlingpanel laten we kinderen meepraten over uiteenlopende onderwerpen die direct met onze school te maken hebben. De onderwerpen varieren van bijvoorbeeld  'inrichting schoolplein' tot 'gebruik van kauwgom tijdens toetsen'.

De samenstelling van het ouderpanel bestaat uit een leerkracht, een ouder uit de MR en een afvaardiging van de groepen 5 t/m 8. Deze afvaardiging bestaat uit twee leerlingen per groep.

Verslagen van het leerlingpanel zijn inzichtelijk voor via ons ouderportaal.