JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR
 
Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.
 
WAARVOOR KUNT U BIJ DE JGZ TERECHT?
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5/6 en 10/11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2. 
Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt uw kind op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Alle ouders en jongeren kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien.  Ook kunt u zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij  de JGZ.
 
HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 11 91 111. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.ggdlimburgnoord.nl
 
WAT DOET DE GGD NOG MEER?
  • Advisering en ondersteuning school
Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dood en rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan zijn om de juiste dingen te doen op het juiste moment, biedt JGZ de mogelijkheid om school hierbij te adviseren en ondersteunen.  
  • De Gezonde School
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De Gezonde School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen bij  het gezonder en veiliger maken van de schoolomgeving. De GGD helpt zo mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind.
  • Logopedie
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek doen en advies geven.
  • JouwGGD.nl
Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, waar ze (anoniem) terecht kunnen voor een chatgesprek met een verpleegkundige of arts van de JGZ. Zie voor meer info www.jouwGGD.nl.
  • Ziekteverzuim (M@ZL)
Binnen het voortgezet onderwijs werkt JGZ met de methode M@ZL (medische advisering ziekgemelde leerling) om leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden.
  • Externe vertrouwenspersoon
Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling niet zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
  • Infectieziekten
    Scholen maar ook ouders kunnen met vragen over infectieziekten terecht bij het team infectieziektebestrijding. Meldt aan de school als uw kind (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft. Samen met de school probeert de GGD te voorkomen dat anderen ook ziek worden. Als er verspreiding van een infectieziekte binnen een basisschool plaats vind moet de school dit melden aan de GGD. Neem contact op met het team infectieziekte,
Bereikbaar ma t/m do van 8:30u tot 17:00u en vrij tot 14:00u 088-1191245 of infectieziekten@vrln.nl
 
PRIVACY- EN KLACHTENREGLEMENT
De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg. Neem dan contact met ons op.
GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt hierbij in acht genomen.  
Meer informatie over ons privacy- en klachtenreglement vindt u op onze website.