Even voorstellen: Gezinscoach Gemeente Venray :)

Beste ouders, mijn naam is Kaj Hendriks. Vanaf september 2015 ben ik verbonden aan Synthese Venray als stagiair Pedagogiek. Sinds 1 juli jl. ben ik werkzaam als Gezinscoach vanuit de Gemeente Venray. Dit betekent dat ik een vers en fris gezicht ben binnen het Gezinscoachteam, en dit is ook precies de manier waarop ik mijn nieuwe functie hoop in te vullen: fris! Hierbij staat voor mij het samenwerken centraal; samenwerken met ouders, samenwerken met kinderen, het hebben van en doen laten ontstaan van onderlinge verbinding. Belangrijk is voor mij dat het kind in dit proces centraal gesteld wordt, waarbij alle betrokkenen (inclusief ik) een respectvolle, luisterende houding ten aanzien van elkaar als uitgangspositie hebben.

De reden dat ik dit werk ben gaan doen is het helpen, het iets kunnen betekenen voor iemand anders. Iedere ouder en ieder kind heeft wel eens een periode waarin het even niet zo lekker loopt. Helemaal niet erg! Juist dan is het inschakelen van hulp een dappere, maar ook een belangrijke stap. Een steuntje in de rug, waarbij de eigen kracht van zowel ouders als kind (her)ontdekt wordt, is in dat geval datgene wat ik hoop te bereiken. Mijn bedoeling is dan ook om het in gesprek gaan met mij laagdrempelig te houden.

Hieronder staan een aantal voorbeelden waar ik als Gezinscoach iets in kan betekenen. Herkenbaar? Twijfel je of ín signaal geschikt is voor een Gezinscoach? Of heb je andere vragen? Laat dit dan horen aan de leerkracht van uw kind, of de Intern Begeleidster Maaike van Lieshout. Zij zorgen ervoor dat wij samen in gesprek kunnen gaan.

Ik ben aanwezig op de volgende data en tijdstippen:
-Woensdag 14 december, om 12:15
- Woensdag 25 januari, om 12:15
- Woensdag 15 maart, om 12:15

Mocht er tussendoor behoefte zijn aan contact?
De Intern Begeleidster, Maaike van Lieshout, heeft mijn contactgegevens.